Strategy Documents
Showing 1 to 8 of 8
Found 8 records
 • GWP0W000173
 • GWP Gender Strategy
  Year: 2014
 • Not in stock
 • GWP0W000183
 • GWP Youth Engagement Strategy
  Year: 2015
 • Not in stock
 • GWP0W000164
 • GWP Strategy Towards 2020 - A Water Secure World
  ISBN: 978-91-87823-00-8
  Year: 2014
 • In stock
 • GWP0W000164FR
 • Objectif 2020, la nouvelle stratégie du GWP - Un monde où tous les besoins en eau sont satisfaits
  ISBN: 978-91-87823-04-6
  Year: 2014
 • In stock
 • GWP0W000164ES
 • La Estrategia de GWP hacia el 2020 - Un mundo con seguridad hídrica
  ISBN: 978-91-87823-04-6
  Year: 2014
 • In stock
 • GWP0W000088
 • Strategy 2009-2013

  ISBN: 978-91-85321-71-1

 • In stock
 • GWP0W000088FR
 • Stratégie 2009-2013
  ISBN: 978-91-85321-79-6
  Year: 2009
 • Not in stock
 • GWP0W000088ES
 • Estrategia 2009-2013
  ISBN: 978-91-85321-71-1
  Year: 2010
 • In stock